dilluns, 21 de juliol de 2008

Madrid - 8Ruta per carrers de Madrid. Des del Parque de la Vaguada fins a l'Avenida Sinesio Delgado, i després seguint la vora del Parque Rodríguez Sahagún i tornant cap a la Vaguada per Ginzo de Limia.

Valoració de la ruta:
  • Continuïtat: 2
  • Carrers: 2
  • Trànsit: 2