dijous, 14 d’agost de 2008

Barcelona - 17Ruta per carrers de Barcelona. Des de Cartagena per Aragó i Rbla. Guipuzcoa fins a Rbla. Prim i tornar. Essencialment la ruta segueix un dels circuits esportius del districte de St. Martí.

Valoració de la ruta:
  • Continuïtat: 3
  • Carrers: 2
  • Trànsit: 3